Transformatie trajecten

Duik trajecten

Duiktocht in en achter vermoeidheidsklachten

Als je hoog alert bent ofwel een altijd alerte HSP-er die zich behoorlijk bewust is van zichzelf, zijn er verschillende factoren die kunnen bijdragen aan extreme vermoeidheid.
Om een paar belangrijke te noemen. Enerzijds je hoog sensitieve aard waardoor je ongemerkt energie en prikkels oppikt van anderen en met je meedraagt. Anderzijds je aangewakkerde hoge staat van paraatheid die veel van je energiereserves vraagt. Daarbovenop komen levenservaringen die je diep kunnen raken en uit balans brengen.
Met de Duik trajecten kun je kijken wat er schuilgaat achter de moeheid, de klachten die steeds vaker en dringender naar voren komen, het uitgeputte gevoel, de zware leegheid.
In 3 of 5 sessies gaan we laagje voor laagje de diepte in duiken. Afhankelijk van hoe diep je wilt gaan.
In het eerste consult staan de familielijnen centraal. Daarbij maken we gebruik van een generatie-familie opstelling. Ook gaan we de bestaande klachten in de context van het familie-DNA verkennen. Je alerte gedragspatroon kunnen we dan tegen het licht van je vooroudergeschiedenis aanhouden.
In de volgende consulten zullen we steeds dieper duiken, laag voor laag, om uiteindelijk tot de oorsprong van je klachten door te dringen.
Op deze manier zal je stukje bij beetje, de zwaarte en de vermoeidheidslast omvormen en verlichten. Vermoeidheid en fysieke klachten behoren dan gaandeweg steeds meer tot het verleden.

Je voelt je steeds energieker en je hebt meer zin om weer naar buiten te gaan. Om je vrienden/innen (online) te ontmoeten, je hobby’s weer op te pakken. Je kan weer stukken meer dan alleen het hoogstnoodzakelijke zoals je werk en huishoudelijke klussen.
Je hart gaat weer zingen.

 

Werkwijze

Opbouw van een familie-generatielijnen sessie

Een sessie start altijd bij het knelpunt wat jij aangeeft. Thema’s die spelen in je leven, die schuren of knellen maken zich ergens in je lijf kenbaar. Daar zoomen we op in via beelden en gevoelens en woorden. Op deze manier maken de knopen zich bekend. Je intuïtie wijst de weg. Als we dat in kaart hebben gebracht, maken we een uitstapje naar de familie-generatie lijnen.
Ik stem me af op jou en het thema wat je als meest actueel aangeeft. In die afstemming worden de generaties opgezocht, jouw thema als rode draad. Via de moeder- en/of vader-lijn, ooms, tantes, nichten, neven, opa’s en oma’s komen de verschillende uitingsvormen naar voren. We keren via meerdere generaties terug naar het ontstaan van het knelpunt.
In contact met je voorouders ontstaan inzichten door een andere kijk en diverse invalshoeken. Vaak komen er speciale berichten van je familie voor jou naar voren. Door deze nieuwe ziens- en ervaringswijze wordt het knelpunt losser en komt er vastgezette energie vrij. Je krijgt kleur en meer energie omdat het weer doorstroomt.

Opbouw van een vervolg sessie

In een vervolgsessie volgen we de rode draad langs een keten van andere levens. Als je wilt, helemaal terug naar het ontstaan.
Opnieuw volgen we de knelpunt-signalen van je lijf, de woorden, beelden of gevoelens die je intuïtie je aangeven. Je maakt een reis langs meerdere, andere levens. Door opnieuw naar een ander leven te kijken met de kijk en kennis van nu, verschuift het perspectief. Je breng de dicht opeengepakte energie weer in beweging. Dat lucht op en bevrijdt. Op deze manier komt er meer en meer energie vrij.
Door het verwijderen van een netwerk van knopen, lossen (oer)oude patronen op. Je maakt daarmee de weg vrij voor jou, je echte zelf. Je hart als kompas.

Healing, gerichte energiestroom sturen ter ondersteuning van het op gang gebrachte proces, kan deel uitmaken van de sessie. Tenzij je dat niet op prijs stelt.
De sessies vinden plaats in de online consultruimte, ivm het Corona virus tot nader order niet in mijn praktijk.
Tik of klik op de afbeelding om het gewenste traject te boeken.

Familie-generatie opstelling

 • Consult

 • Voorouder-geschiedenis

 • Sessieduur gemiddeld 1,5 uur

 

 

 

 

 

 

 

€99

Duik diep traject

 • 3 consulten

 • Generatie/ Familie opstellingen

 • Sessieduur gemiddeld   5 kwartier

 

€255

Duik dieper traject

 • 5 consulten

 • Generatie/ Familie opstellingen

 • Sessieduur gemiddeld   5 kwartier

Beste keus

 

 

€422

Los consult*

 • Consult

 • * alleen te boeken als follow up na traject

 • Sessieduur gemiddeld   5 kwartier

 

 

 

 

 

 

 

€77

Plan een extra, korte, sessie gedurende één van de Duik trajecten als je tussentijds wat ondersteuning wilt bij opborrelende vragen en emoties.

Comfortsessie
De algemene voorwaarden vind je hier.
Tik of klik privacy verklaring om te lezen dat ik veilig met je gegevens omga.
Copyright & Design 2021 Joey Buijs