Energetische analyse

Energetische analyse

In deze veranderende, vermoeiende en uitdagende tijden kan de behoefte ontstaan om uit te zoeken waar je op terug kunt vallen in jezelf. Duikt de vraag steeds vaker op of je wel helemaal op je plek bent op je werk, je vraagt je af of wat je doet wel écht is wat je wil doen.  Met misschien in de verte de vraag wat je missie is, je blauwdruk in dit leven.
Het uitgangspunt of thema wordt dan meer: wat heb ik in huis om de huidige uitdagingen aan te gaan. Wat zijn mijn (verborgen) talenten, verstopte vaardigheden en eigenschappen die tot nog toe niet helemaal uit de verf zijn gekomen.
Niet vanuit je hoofd sturen maar met je hart als kompas varen. Vanuit dit perspectief zijn de ‘Lichtpunt’ sessies opgezet.

‘Lichtpunt’ sessies

We richten ons op een talent dat je hebt meegenomen naar dit leven, maar wat misschien nog verborgen is. We gaan kijken naar diverse eigenschappen die naar voren komen en door een andere kijk, een andere invalshoek ontstaan er ideeën over een andere toepassing. Met je intuïtie als leidraad volgt een ‘Aha’ al snel.
In een voorouder sessie nemen we het familie DNA onder de loep en kijken we naar sterke eigenschappen in de familielijn die jou ter beschikking staan.
Ook onderzoeken we vaardigheden die je je in een ander leven hebt eigen gemaakt en die je nu heel goed zou kunnen inzetten. We belichten deze vaardigheden op praktische inzetbaarheid en halen eventuele obstakels weg.
Deze 3 sessies zijn los te boeken. De Talent en Voorouder sessies zijn vooral gericht op inzicht. In Vorig leven sessie gaan we een stapje verder. We bekijken verborgen talent en eventuele belemmeringen worden losgemaakt. Duur van deze sessies varieert gemiddeld van 3 tot 5 kwartier.
Zie het overzicht hieronder met boekingsmogelijkheid (klik op de afbeelding). Of ga naar het energetische analyse aanbod. De huidige aanbiedingen staan hier ook vermeld.
De sessies vinden plaats in de online consult ruimte, i.v.m. het Corona virus tot nader order niet in mijn praktijk.
De algemene voorwaarden vind je hier.

Lichtpunt

Talent

  • belicht een (latent) talent

  • duur 45 minuten

 

€55

Lichtpunt

Voorouders

  • belicht sterke eigenschappen in je voorouder-lijn

  • duur 45-60 minuten

 

€77

Lichtpunt

Vorig leven

  • belicht vaardigheden in een vorig leven

  • duur 75-90 minuten

 

€88

Licht-Bundel trajecten

Talent Licht-Bundel traject

In dit traject is het uitgangspunt om vastzittende overtuigingen en emotionele blokkades rondom (verborgen) talent te transformeren.
Eerst richten we ons op het familie DNA en volgen we de voorouder lijnen. We focussen op sterke eigenschappen in de familie-en generatielijn en hoe deze in jouw leven zijn verweven.
In het 2e en 3e consult staan de opgespoorde eigenschappen en (verborgen) talent centraal. We volgen de ontwikkelingen richting vaardigheden in andere levens. We gaan eventuele belemmeringen rondom inzetbaarheid van die vaardigheden belichten en omvormen. Vanuit inzicht in deze obstakels gaan we de invalshoek draaien en de belemmeringen transformeren. Op deze wijze komt (verborgen) talent naar voren. We maken de weg vrij om deze in je huidige leven te integreren.

Blauwdruk Licht-Bundel traject

Tijdens dit traject staan de vragen ‘wat is mijn missie in dit leven’, ‘wat is mijn blauwdruk?’ centraal. Vastzittende overtuigingen en emotionele blokkades rondom (verborgen) talent en vaardigheden die je missie ondersteunen worden getransformeerd.
Eerst richten we ons op je missie, de blauwdruk van jouw leven. In dit licht maken we een reis langs jouw (verborgen) talent en eigenschappen. Ook wordt er een healing gedaan waarbij je (zo nodig) weer wordt verbonden met je blauwdruk, eventuele ruis wordt verwijderd.
In het 2e consult staat het familie DNA centraal en volgen we de voorouder lijnen. Ook focussen we op sterke eigenschappen in de familie-lijn. We kijken hoe een familiethema is verweven met je blauwdruk.
In de laatste 2 sessies volgen we de opgespoorde eigenschappen en (verborgen) talent richting vaardigheden in andere levens. We gaan eventuele belemmeringen rondom inzetbaarheid van die vaardigheden belichten en omvormen. Vanuit inzicht in deze obstakels gaan we de invalshoek draaien en de belemmeringen transformeren. Op deze wijze komt (verborgen) talent naar voren. Eigenschappen, vaardigheden en talent die je missie en blauwdruk ondersteunen zijn leidraad in deze sessies.
Duur van deze sessies varieert van 1 tot 1,5 uur.

Licht

Bundel

Talent

  • 3 ‘Lichtpunt’ sessies gebundeld

Introductie prijs!

€225

€199

Licht

Bundel

Blauwdruk

  • 4 ‘Lichtpunt’ sessies gebundeld rondom thema :

    wat is mijn missie, mijn blauwdruk.

Beste keus

Introductie prijs!

€330

€299

Los consult

Het kan soms zo zijn dat er ineens iets opduikt. Een pijnklacht die plotseling in je lijf ontstaat waar je het niet gewend bent. (Raadpleeg wel eerst je huisarts of specialist.)
Het gevoel dat er iets op je drukt of dat je last hebt van een energie die je meesleept. Of een nare stemming van het ene op het andere moment die maar niet verdwijnt. We kunnen in zo’n geval samen je energetische systeem analyseren zodat duidelijkheid en inzicht ontstaat in de oorsprong van deze klacht of drukkende cq plakkende energie. Eventuele ruis kan dan verwijderd worden.
Of mocht je een tijd nadat je een traject hebt doorlopen de behoefte hebben om toch nog nader in te gaan op een specifiek aandachtspunt of je hebt behoefte aan een energetische check-up, dan is het natuurlijk mogelijk om een los consult te boeken.
Tik of klik hier.
Copyright & Design 2020 Joey Buijs