Reiki

Reiki is een vorm van werken met universele energie. Mikao Usui gaf de Japanse naam aan deze universele levensenergie. Deze levensenergie wordt ook wel omschreven als Ki, Chi, Prana, Kundalini, Yin/Yang.
Wat de universele levensenergie is, valt nauwelijks te verklaren of uit te leggen. De een ziet de energie, neemt kleuren waar, en/of voelt de energie als warmte/trillingen, de ander merkt daar niets van.

Reiki wordt doorgegeven door middel van de handen. De behandelaar plaatst zijn handen op een aantal vastgelegde posities op het (geklede) lichaam van de behandelde. De ontvanger kan dan alle energie opnemen die op dat moment nodig is om te herstellen. De ontvanger trekt de energie aan en neemt in eigen tempo via de behandelaar de energie in zich op.

Het geven van Reiki ontspant lichaam en geest en ondersteunt daarbij het zelfgenezend vermogen van de ontvanger. Deze universele levensenergie geneest niet, ook de behandelaar kan niet beschouwd worden als genezer. De ontvanger bepaalt wat hij of zij met deze energie doet, bewust of onbewust.

Reiki kun je dus gebruiken als een op zichzelf staande heelmethode. Ook kun je andere heelmethodieken ondersteunen. Deze energiestroom brengt lichaam en geest in evenwicht en werkt in op alle (fijn)stoffelijke lagen: het lichaam, de geest, het gevoel en op de ziel.
Reiki is niet aan een godsdienst gebonden en komt niet in conflict met enige religie, medische behandeling, meditatietechniek of inwijding. Het wordt als een verrijkende aanvulling en ondersteuning ervaren.