Privacy Verklaring

Energetische praktijk Sparkles & Spirits Privacy verklaring

 

Energetische praktijk Sparkles & Spirits,

gevestigd aan, ‘t Liene 15 5801MK Venray

respecteert de privacy van de bezoekers op de website. De praktijk verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming/Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Energetische praktijk Sparkles & Spirits is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

https://www.sparklesandspirits.nl

‘t Liene 15

5801MK Venray

+31612188530

joey@sparklesandspirits.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wat gebeurt als je onze website bezoekt en/of je gegevens achterlaat?

Jouw gegevens zijn veilig en worden zeker niet doorgespeeld naar derden. Deze worden strikt vertrouwelijk behandeld en de verwerking van de gegevens gebeurt conform de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Gegevensverwerking

Energetische praktijk Sparkles & Spirits verwerkt jouw persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP adres 

Voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je ip adres wordt gelogd door de email service mail poet om je na aanmelding voor een kennismakingsgesprek, Corona-Clash sessie of update mail automatisch gegenereerde emails te kunnen sturen

Energetische praktijk Sparkles & Spirits verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Energetische praktijk Sparkles & Spirits verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energetische praktijk Sparkles & Spirits en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sparklesandspirits.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Energetische praktijk Sparkles & Spirits wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energetische praktijk Sparkles &Spirits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via joey@sparklesandspirits.nl.

 

Bewaartermijn

Energetische praktijk Sparkles & Spirits bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens die nodig zijn om de geleverde dienstverlening te kunnen bevestigen en te kunnen factureren bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website maakt gebruik van noodzakelijke cookies om de website in de lucht te houden en een pop up formulier (wordt gezien als cookie) om je in te kunnen schrijven voor de ‘Keep me posted’ update mail. Indien je via de facebook buttons de facebookpagina bezoekt zal deze ook getraceerd worden en vice versa.
De website is beveiligd en versleuteld middels een SSL certifcaat. De informatie die je achterlaat via het contactformulier wordt opgeslagen bij Alfanet op beveiligde servers. Alfanet zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden.

Cookieverklaring

Copyright & Design 2020 Joey Buijs