Edelstenen en kristallen

Werking van edelstenen

Edelstenen bevatten energetische trillingen van de natuur. Ons aura bestaat ook uit deze energietrillingen. Soms ontstaat disbalans in deze lagen door vastgezette emoties, vastlopende gedachtepatronen en fysieke klachten. Hierdoor verandert de frequentie van de trillingen waardoor energie minder goed doorstroomt.
Met behulp van edelstenen kan deze vaste energie positief beïnvloed worden, als het ware losgetrild. De frequentie wordt dan weer teruggebracht naar het juiste trillingsniveau. Een heilzame manier om weer in balans te komen. De stenen werken op subtiele wijze zeer effectief en krachtig op de lagen van je energetische lichaam.
Voor het gemak noem ik het edelstenen, voornamelijk worden echter half-edelstenen en kristallen gebruikt.

Kristal healing
In mijn praktijk kan ik gebruik maken van kristallen en edelstenen, in combinatie met een energetische behandeling van de chakra’s. De kristallen en edelstenen versterken de chakra behandeling, waardoor het nog krachtiger doorwerkt.
Soms is het raadzaam om de chakra’s in een apart consult te behandelen en weer in balans te brengen. Meestal komt het er op neer dat ik tijdens een consult één of meerdere chakra’s behandel, als blijkt dat dat nodig is.

Kristal reading
Tijdens een consult maak ik soms een uitstapje naar een kristal of edelsteen die je momenteel goed zou kunnen ondersteunen en vertel ik iets over waarom deze op je pad is gekomen.
De steen of kristal kan ook een specifieke intentie meekrijgen (programmeren) om een doel of wens van jou te ondersteunen. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van bewustzijnsgroei, of balans op je werkplek of harmonie thuis.