Aura

Aura is Grieks voor “wind” of “briesje”. De Aura is het energetische, fijnstoffelijke veld rondom het fysieke lichaam, wat in een bepaalde frequentie trilt. Voor sommigen voelbaar of waarneembaar als bijvoorbeeld een vervagende regenboog, of een grofkorrelige foto met ijle beelden of het subtiele lichtpatroon rondom een kaarsvlam. Met behulp van Kirlian fotografie is de aura aantoonbaar in beeld te brengen.

De Aura is een energetische weergave van de emotionele, geestelijke en fysieke gesteldheid van een persoon en van wat hij heeft meegemaakt. De Aura, kleur en intensiteit, is voortdurend in beweging door de stroom aan indrukken, emoties en gedachten.

Verschillende lagen
Theorieën over de hoeveelheid lagen binnen dit auraveld verschillen een beetje. In zijn algemeenheid wordt er uitgegaan van 4 lagen.

De etherische laag bevindt zich in een band van 5 cm net buiten het fysieke lichaam. Deze laag geeft de ontvangen levensenergie door. De chakra’s zijn in deze laag verankerd. In deze laag manifesteren ziekteverschijnselen zich voordat het fysiek waarneembaar is.

Het emotionele lichaam reikt tot ongeveer 40 cm. In deze laag circuleren emoties en worden onverwerkte emoties opgeslagen.

Rondom het hoofd, in een cirkel van 1 meter met als centrum het punt tussen je ogen, ligt het mentale lichaam. Hier is de gedachteactiviteit waarneembaar en worden vaste gedachtenpatronen (overtuigingen) opgeslagen.

Het buitenste lichaam is het spirituele lichaam, in deze laag vinden gebeurtenissen een plek, van het huidige- en vorige levens. Dit lichaam kan zich heel ver uitstrekken, afhankelijk van de spirituele ontwikkeling van de persoon.

Healing
De staat van de aura vertelt iets over het welzijn van een persoon.
Soms zijn er dunne plekken in de aura, of gaten. Of het voelt ijl aan en niet zo krachtig. Ook zijn er soms donkere plekken aanwezig. Verstoringen kunnen zich op meerdere manieren tonen.
De aura kan weer hersteld worden door positieve energie toe te voegen en de verstoringen te belichten en op te lossen, te transformeren. In mijn praktijk kan ik je hierbij ondersteunen.