Astrologie

Astrologie

De term Astrologie komt uit het Grieks. Astron betekent ster of sterrenbeeld en logos zoiets als wetmatigheid.
Astronomie observeert alle fenomenen buiten de aardse atmosfeer en Astrologie geeft betekenis aan de positie en invloed van hemellichamen op het aardse leven.
Het uitgangspunt is ‘Zo boven, zo beneden’, wat wil zeggen dat de mens één is met de kosmos en die als het ware in zich draagt. Een geboortehoroscoop is een plattegrond van de sterrenstanden op het geboortemoment en een blauwdruk voor de aanleg van de persoon die geboren is. Een astroloog kan die plattegrond lezen en vertalen.

Praktijk

De geboortehoroscoop geeft zicht op je talenten, je drijfveren en doel, maar ook op de struikelblokken en uitdagingen in je leven. De actuele levensfase kan worden belicht om helderheid te krijgen rond zin-, zijns- en levensvragen.
Astrologie is sinds meer dan 30 jaar een passie van mij. Er waren ook periodes dat het op een lager pitje stond. Na de geboorte van mijn zoon :} bijvoorbeeld.
Een horoscoop kun je op vele manieren inzetten. In mijn praktijk maak ik soms een uitstapje naar een onderdeel van je horoscoop. Net wat me invalt of wat actueel is en toepasselijk.

Kosmologie

Zowel astronomie als astrologie maken deel uit van de overkoepelende Kosmologie.

De geboortehoroscoop geeft zicht op je talenten, je drijfveren en doel, maar ook op de struikelblokken en uitdagingen in je leven. De klassieke westerse astrologie werkte aanvankelijk met 7 planeten, waarbij de voor ons zo zichtbare lichten zon en maan voor het gemak ook als planeten werden beschouwd. Het waren de Babylonische priesters die de hemel in secties verdeelden, waaruit de 12 sterrenbeelden ontstonden zoals we die nu ook nog kennen. Zij bestudeerden de synchroniciteit, het verband tussen gebeurtenissen op aarde en hemelverschijnselen – met name de beweeglijke maan. Zo ontdekten zij Omes, voortekens, die het land betroffen en heersers waarschuwden. Pas later ontwikkelde zich de meer voorspellende technieken van astrologie voor individuen. De eerste getraceerde persoonlijke horoscoop dateert van 400 v. Chr.

Dankzij het observeren en in kaart brengen van de planeten in de tijd, de voortgang door de secties van de sterrenbeelden en specifieke planeetstanden werd een relatie gelegd tussen bepaalde gebeurtenissen en de hemelse tendensen. De goden en godsbeelden werden verbonden aan de energie van planeten, waardoor het goddelijke plan kon worden ontsluierd. En uiteindelijk het menselijke karakter in kaart werd gebracht.

In de oudheid werd naast de 4 basiselementen vuur, aarde, lucht en water ook het element ether genoemd. De Grieken stelden dat ether de planeten in beweging hield, het zou de grondstof van de kosmos zijn, het spirituele element dat alles verbindt.

Wat in het groot waarneembaar is, werkt ook in het klein uit. Dus werden de hemellichamen geprojecteerd op het menselijk lichaam, dat werd opgedeeld in fragmenten waarover specifieke sterrenbeelden en planeten heersen.

Klassieke medische astrologie

Tot 1700 was de klassieke medische astrologie een universitaire studie en volwaardig onderdeel van de medische studietakken. Deze leer werkt met temperamenten, humoren genoemd, die overeenkomen met de 4 elementen vuur, aarde, lucht en water. Uitgangspunt van grondlegger Hippocrates is dat deze een fysieke en een psychische weerslag hebben. Een horoscoop van het moment dat een hulpvraag wordt gesteld speelt een belangrijke rol in het stellen van een diagnose. En in de klassieke medische astrologie is het element ether verbonden met de planeet Jupiter die informatie geeft over het zelfgenezend vermogen.

Hedendaagse astrologie

Sinds de 18e eeuw zijn er allerlei nieuwe planeten ontdekt zoals Uranus (1781), Neptunus (1846) en Pluto (1930) en Cheiron (1977). Zij symboliseren de groei en nieuwe mogelijkheden voor de moderne mens. In de loop der tijd zijn allerlei stromingen ontstaan binnen de astrologie, meerdere invalshoeken en meerdere technieken werden toegepast.

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw won de Jungiaanse astrologie, een meer psychologische benadering, aan populariteit. De Godheden en ondergoden van de klassiekers maakten plaats voor archetypen, de oerbeelden uit het collectieve onderbewustzijn. En eind vorige eeuw kreeg de Zwarte Lichten astrologie – ook wel structurele of spirituele astrologie genoemd – algemene erkenning. De zwarte zon symboliseert de verbinding met de kosmos, waarbij alles één is. De zwarte maan staat voor het intuïtief weten en wijsheid van de ziel.

Net zoals de mensheid zich blijft ontwikkelen, is ook astrologie voortdurend in beweging. Het groeit met ons mee om informatie en inzicht te bieden in de complexe beleving van onze wereld.